maj 2020

Month

Dyrekcja Studium Językowego UAM, w porozumieniu z przewodniczącą Komisji ds. Studentów i Kształcenia, Panią Prorektorką ds. kształcenia prof. dr hab. Beatą Mikołajczyk, przedstawia warunki przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19: 1. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w...
Szanowni Pracownicy! Niestety wydłuża się okres oczekiwania na powrót do normalnego działania Uniwersytetu. W ślad za ministerialnym Rozporządzeniem z 21 maja br., moje Zarządzenie z 23 maja br. określa dzień 30 września jako termin, do którego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie. Jednak szereg innych zapisów nowego zarządzenia stwarza możliwości zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, zwłaszcza studentom...
Uprzejmie informujemy, że kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4.Zgodnie z tym artykułem w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania...
Szanowni Państwo! Przypominamy o ważnych dla studentów i doktorantów terminach:  Terminy wewnętrzne do składania wniosków w czerwcowej edycji konkursów NCN: Preludium, Opus, Pols W związku z naborem do 16.06.2020 r. wniosków projektowych w obecnie otwartych konkursach NCN Preludium, Opus i Pols (https://amu.edu.pl/pracownicy/centrum-wsparcia-projektow/aktualnosci-centrum-wsparcia-projektow/ncn-oglasza-konkursy-opus-19-i-preludium-19-oraz-nowy-konkurs-pols) CWP informuje, że ustalone zostały terminy wewnętrzne związane ze składaniem wniosków konkursowych na...
Szanowni Państwo, z uwagi na to, że w tym semestrze realizujemy zajęcia dydaktyczne w sposób zdalny, również ewaluacja zajęć dydaktycznych powinna odbyć się w takiej formie. Zwracam się do Państwa z prośbą o elektroniczne (wyjątkowo w tym semestrze) wypełnianie ankiet oceniających zajęcia. Są one dostępne w odpowiedniej zakładce w USOS.  Z wyrazami szacunku prof. UAM...
Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że rozpoczął się nabór wniosków w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. W załączeniu znajdziecie Państwo materiały dotyczące procedury kwalifikacyjnej. Zgodnie z obowiązującym...
Szanowni Państwo!Przypominamy, że na prośbę Studentów została ponownie uruchomiona możliwość rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus + na Wydziałach: Archeologii, Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek Etnologia), Historii oraz Nauk o Sztuce na przyszły rok akademicki. Informacje na temat programu znajdziecie na naszej stronie internetowej:http://bosch.amu.edu.pl/?page_id=6919 Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do aplikowania do dnia 12 maja 2020 roku.
Psychologowie i psychoterapeuci z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM oferują bezpłatne wsparcie i konsultacje psychologiczne dla pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz członków ich rodzin, którzy przeżywają trudne chwile, doświadczają osamotnienia, kryzysu emocjonalnego lub są zaniepokojeni zmianami w funkcjonowaniu rodziny w związku z sytuacją pandemii koronawirusa oraz kwarantanny społecznej. Wsparcie i konsultacje psychologiczne są realizowane...
W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem Biblioteki, do odwołania zostaje uruchomiona usługa zamawiania kopii elektronicznych z zasobów BCH. Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce oraz Instytutu Antropologii i Etnologii. Ogólne zasady składania zamówień: 1 – zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki bibhis@amu.edu.pl....
Skip to content